Βρείτε μας στο Facebook

Κατηγορίες Προϊόντων

Internet Radio

radiofono

DUST RADIO

Σας καλούμε να ειπσκευθείτε τον ιντερνετικό σταθμό μας.

Προϊόντα αριστερά

Δωρεάν αποστολές

Δωρεάν αποστολές σε Αθήνα και επαρχία

Δωρεάν αποστολές

Για παραγγελίες άνω των 200€ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής

ΠΡΟΣΟΧΗ:
GDPR

Ο γενικός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR);

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR, ψηφίστηκε στις 27.04.2016 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018.

Ο Κανονισμός αυξάνει τις υποχρεώσεις των Οργανισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που διατηρούν σε αρχείο, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της Διοίκησης των Οργανισμών. Η ευθύνη βαραίνει τόσο τον τον Φορέα (Νοσοκομείο, Κλινική, Ιατρικό Κέντρο κλπ) όσο και τρίτους (προμηθευτές, ασφαλιστικοί φορείς, εξωτερικά εργαστήρια, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ). Τυχόν παραβίαση του ενός βαραίνει και τον άλλο. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων. Δηλαδή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων υγείας και όχι μόνο, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίο Πολίτη. Ο «Κανονισμός», θα εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 (άρθρο 99 του «Κανονισμού»). Τα δύο έτη (από την ψήφιση του «Κανονισμού», μέχρι την έναρξη εφαρμογής) αποτελούσαν περίοδο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις. Ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης είναι σημαντικές με πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ, άρθρο 83 του Κανονισμού.

Αναγκαίοι και οι τρεις τομείς, τους οποίους μπορούμε να αναλάβουμε στο σύνολό τους (ώστε να υπάρχει η πλήρη ευθύνη υλοποίησης και διευθέτησης του εκάστοτε προβλήματος και να μην σας.... τρέχουν ο ένας στον άλλο σε περίπτωση που αναλάβουν... διάφοροι τους τρεις αυτούς τομείς).... α) ο ΝΟΜΙΚΟΣ, β) ο ΙΤ, γ) ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ

PACS

ΑΡΧΙΚΑ το pacs (Picture Archiving and Communication System, δηλαδή Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Απεικονιστικών Εξετάσεων, ένα κατά τα άλλα σύστημα διαχείρισης ιατρικής εικόνας με σκοπό την καταγραφή, αποτύπωση, αρχειοθέτηση, επικοινωνία και ανάκτηση εικόνων και σχετικών τους στοιχείων), περιορίστηκε στον ακτινολογικό τομέα, όμως, στην πορεία έπρεπε να διασυνδεθούν και άλλες μονάδες όπως π.χ. βιοχημικό, αιματολογικό, καρδιολογικό κλπ, αλλά επίσης και να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης, στη μορφή δηλαδή που έχει σήμερα.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για σας ενημερώσουμε αλλά και να σας δώσουμε μια προσφορά για σύστημα PACS ή για μια πιστοποίηση GDPR, τώρα, πριν σας προλάβουν τα.... τσουχτερά πρόστιμα ....